Verslag van gesprek Kalesikepse met Thannhauser

Naar aanleiding van de actie “45 minuten spreken door te zwijgen”, oftewel de hele eerste helft tegen TOP Oss buiten blijven staan, kwam er een gesprek tussen Kalesikepse en Richard Thannhauser. Thannhauser is bij de club belast met “algemene zaken en media” , zoals het wordt omschreven op ga-eagles.nl. Kalesikepse doet hieronder verslag van dit gesprek.

Hallo medesupporters,

Afgelopen dinsdagmiddag heb ik dus een gesprek gehad met Richard Thannhauser, dit, uiteindelijk 3 uur durend, gesprek hebben wij ingevuld als een onderhoudend gesprek. Dit naar aanleiding van de verschillende gemaakte acties met als gevolg, het niet bijwonen van de gehele 1e helft van GAE – Oss. Een statement die neer werd gezet alszijnde “45 minuten spreken door te zwijgen!!!”, een 20 mr lange vlag met de tekst “Financieel gezond, sportief aan de grond… R.I.P. Ambitie”.

Dit houdt in dat wij dit zien als een 1e gesprek om duidelijk te krijgen wat er leeft en speelt en wat wij daarin voor elkaar kunnen betekenen, een soort van voorstellingsronde gebaseerd op achterliggende gevoelens van supporters naar de club en visa versa. Een gesprek wat bedoeld is om bepaalde (knel)punten naar boven te krijgen en deze uit te lichten zonder er te diep op in te gaan, maar wel met die verstande het 1 en ander terug te kunnen koppelen.
Met dit 1e gesprek hebben wij een eerste zet gezet op een vervolg, in dat vervolg zullen wij dieper ingaan op de besproken punten waarbij er ook andere mensen van de club zullen aanschuiven. De evt. uitkomsten en of oplossingen die tegemoet moeten gaan komen, worden door middel van een supportersavond bespreekbaar gemaakt voor de achterban. Dit is in onze ogen geen eenmalige actie maar een actie wat in de toekomst ook zijn vervolg moet gaan krijgen, met een nog naar behoren te ontwikkelen invulling. Echter niet als onderdeel van de club naar de supporters, maar een orgaan vanuit de achterban naar de club, met als doel dichter naar elkaar toe te komen.
Supporters en club staan te ver van elkaar verwijderd en dat moet veranderen, daarin is de vraag in wat voor mate wij als supporters zijnde bereid zijn hier aan mee te werken en te denken. De vraag hierin naar de club is in hoeverre zij bereid zijn de ruimte te creëren die daarvoor nodig is. Als dit duidelijk is kan er gewerkt worden aan het WIJ gevoel, waarin de club kan laten zien zich wel degelijk betrokken te voelen bij het geheel en mee durft te denken in de gedachtengang van haar achterban. Wij moeten er voor zorgen dat de ruimte die dan wordt gecreërd goed wordt ingevuld met als doel dichter bij de club te willen komen. Als club en achterban 1 zijn, dan wordt er ruimte gecreëerd voor openheid, saamhorigheid en eenheid.
In mijn optiek een goede basis om op een respectabele wijze te werken aan de afstand die aanwezig is tussen club en achterban.

Uiteindelijk hebben wij vanuit de reacties van de achterban een aantal zaken belicht, zaken die het onbegrip en de ergernis van de achterban oproept. Ik zal zo bondig mogelijk proberen weer te geven wat wij hebben besproken. Echter kan ik niet met zekerheid stellen of ik iets nieuws of verlichtend kan melden daar veel dingen bekend in de oren zal kunnen klinken. Vergeet daarbij niet dat dit enkel een uitkomst is vanuit een onderhoudend gesprek, het geeft ons de kans het nu te verfijnen naar onze beleving zodat ik dit in het volgend gesprek naast de beleving van de club kan leggen. Dit geeft ons vervolgens de mogelijkheid de overeenkomsten en de tegenstrijdigheden te overzien zodat wij weten waaraan wij moeten werken om op 1 lijn te komen.

Eigen Jeugdopleiding: Is dit nog mogelijk in Deventer, iets waarvan velen van ons, waaronder ikzelf de hoop hebben dat dit ooit weer gaat gebeuren. RT legt mij uit dat de KNVB 14 Regionale Jeugd Opleidingsinstituten toestaat in Nederland, een subsidie/licentieaanvraag hiervoor bij de KNVB heeft echter niet het gewenste respons opgeleverd. Men mag wel een jeugdopleiding starten maar dient dit enkel wel te doen op eigen kosten, kosten die niet zijn ingecalculeerd in de begroting van de club. RT schermde hierin met het feit dat daar ook nog eens bij komt kijken dat de jeugd dan niet mag functioneren op het gewenste niveau Ere/eerste divisie…. Talenten die dan uiteindelijk worden opgeleid zullen sneller en makkelijker worden weggelokt door clubs die wel beschikken over een geregistreerd RJO instituut.

Om toch talenten aan zich te kunnen binden start GA Eagles met ingang van het seizoen 2013 – 2014 wel weer met een Jong GA Eagles.

Samenwerkingsverband met Twente: De samenwerkingsverband met het RJO instituut van FC Twente is verlengt naar onbepaalde tijd. De invulling van dit verband is echter anders dan voorheen, in de orginele overeenkomst staat dat GAE per seizoen de mogelijkheid heeft 3 spelers te kunnen/ mogen huren. Voor dit seizoen hebben verschillende spelers echter gekozen zich uit te laten huren aan andere clubs dan GAE, dit ook tot ergernis van de club. In de neiuwe samenwerkingsovereenkomst is het zo dat GAE 1e keuze heeft om afvallers over te kunnen nemen tegen betaling van opleidingsvergoeding.

Verbouwing stadion: RT geeft aan dat de club via haar site maandelijks updates gaat uitgeven omtrent alle gangen van zaken m.b.t. de verbouwing. In maart zal de 1e update moeten verschijnen.

Combi: Blijft een moeilijk verhaal omdat je eenmaal met de verschillende lokale driehoeken te maken hebt. Maar wat doet de club eraan een combi om te draaien naar bv een EV naar Veendam, kan er weer een mogelijkheid ontstaan je tot aan de dag van de wedstrijd jezelf op te kunnen geven. RT oppert over plannen die bij de KNVB liggen om op een geregistreerde manier op vrij vervoer naar uitwedstrijden af te reizen. Je dient je dan op de bekende wijze op te geven bij je club voor die desbetreffende uitwedstrijd en reist vervolgens op de wedstrijddag op eigen gelegenheid er naartoe. Deze plannen maken het dan tevens mogelijk jezelf op de wedstrijddag nog op te kunnen geven. Ik heb mij laten vertellen dat dit een landelijk plan schijnt te zijn…. Dit naar alle waarschijnlijkheid met ingang van het volgend seizoen.

Stadionverboden: Hierin kan ik eigenlijk weinig nieuws of onbekends over vertellen. RT geeft aan dat met rondom het verstrekken van sv’s binnen het stadion men zich dient te houden aan de richtlijnen van de KNVB. Als bijvoorbeeld de wedstrijd wordt stil gelegt door spreekkoren verwacht de KNVB van de club dat zei d.m.v. camerabeelden sv’s gaan uitdelen. De club vind dit echter kolder omdat je dan supporters moet gaan veroordelen op het feit dat men enkel hun mond beweegt, de camera’s schieten beeld en geen geluid namelijk, doet de club dit niet dan volgt er een boete van zo’n € 5000,-. Volgens RT is dit dan ook de weg die de club gevolgt heeft nadat de wedstrijd tegen Helmond Sport werd gestaakt door scheidsrechter Sanders.
Wat doet de club bijvoorbeeld tegen een verbod die een supporter krijgt omdat hij vuurwerk afstak achterin een stoet waar voorin hetzelfde soort vuurwerk zonder problemen werd afgestoken. RT is zelf ook van mening dat deze jongeman onterecht een sv heeft gekregen, maar wederom zal men zich moeten houden aan de richtlijnen….. Uiteindelijk zal dit niet echt veel tevredenheid teweeg brengen onder de achterban maar dit is helaas een knelpunt waar vrij moelijk omheen te draaien valt. RT geeft aan dat je tegenwoordig van de club in 1e instantie een voorlopige sv krijgt waardoor er een kans wordt gecreëerd jezelf tegenover de club te kunnen verweren. Voelt voor mij dat dat al een tijdje zo is, maar dat terzijde…

Al met al moet je in deze situatie dan vooral gaan kijken naar wat de club kan en bereid is te willen doen om supporters met een sv toch betrokken te houden bij de club. Laat merken en zien dat als men een sv oploopt, de club wel bereid is deze supporters weer welkom te heten nadat hun sv erop zit. Ik heb in deze RT een idee voorgeschetst wat hij meeneemt in de volgende beleidsbespreking…. In dit idee opper ik over het feit of het haalbaar is om in de voorbereiding coulanter om te kunnen gaan met het weren van supporters met een sv. In Terwolde staan bijna elke wedstrijd supporters met een sv achter het hek de wedstrijd te bekijken…, het is niet strafbaar dus toegestaan, dus waarom ze dan niet gewoon op het terrein toestaan. Is het haalbaar om supporters met een sv gewoon toe te staan de open dag te mogen beleven…. Allemaal manieren om supporters met een sv het gevoel te kunnen geven dat men na het uitzitten van een sv echt wel weer welkom is. Tevens een manier om supporters met een bepaalde gevoeligheidsgraad anders te doen denken, RT zou zo’n evt. plan echter enkel geschikt zien voor mensen met een lokale sv… Nja… niet geschoten is altijd mis, je moet ergens beginnen !!! Bij ons volgend gesprek krijg ik duidelijk wat men intern van mijn idee vindt.

Zoals ik al eerder aangaf, zal t.o.v. de eigen jeugdopleiding en het samenwerkingsverband weinig nieuws ten gehore zijn gekomen. De strakke regels rondom combis en sv’s zijn ons aller uiteraard bekend, maar als daar onenigheid door onbegrip in ontstaat, zul jij als club zijnde op een andere manier je supporters tegemoet moeten komen door op zijn minst het onbegrip weg te nemen. Laat zien dat je wel degelijk betrokken bent bij het geheel en durf samen met je achterban in de spiegel te kijken. Zo kan er samen gewerkt worden wat aan een ieder te verbeteren valt die GA Eagles een warm hart toedraagt, zo komen wij een heel stuk dichter bij het zo felbegeerde WIJ GEVOEL!!

Nogmaals tot slot… Niet geschoten is altijd mis, WIJ moeten ergens beginnen!!!

Kalesikepse

Advertenties

59 gedachten over “Verslag van gesprek Kalesikepse met Thannhauser

 1. respect Kalesik, mooi verwoord en dank ..

  Tuurlijk zullen er nog steeds vragen zijn, mogelijk kunnen we ze verzamelen voor een volgend gesprek..

  maar je hebt prima verwoord wat er zoal speelt onder de supporters en ik hoop dat RT er iets mee doet cq kan doen.. met als uiteindelijke doel een tevreden supporter en een tevreden club.

 2. Respect Kalesik
  Ja dat ze club zicht moet houden aan die domme richtlijnen van een knvb kan men toch geen verandering inbrengen.
  Word mn sv straf ook niet minder om.
  Hoop dat de club wat kan doen aan die andere punten.
  Prima idee om een gesprek aan te gaan,zodat wij als supporters ook nog wat te hebben zeggen

 3. Heb je al een gesprek gehad op de club of komt die nog?

 4. @ Kalesikepse: Zeer goed dat je hebt gesproken met de club en hier duidelijk verwoord, dank daarvoor…!
  maar ik vind het wel bijzonder dat door actie er een dergelijk gesprek komt. Misschien zie ik het verkeerd of begrijp ik niet maar we hebben nota bene een supportersvereniging en een supportersraad (SR). Vraag mij nu helemaal af wat de functie, en dan met name van de SR, van hen is. Had de SR hier niet eerder over kunnen praten met de club, en als dit wel is gebeurd, zijn de uitkomsten/antwoorden wezenlijk anders dan Kalesikepse heeft gekregen? De SV doet veel goede dingen voor de club, begrijp mij niet verkeerd, maar die kunnen hier toch ook een rol spelen? Je bent immers een vertegenwoordiger van de supporters..

  Dan de combi: opmerkelijk vind ik dat RT rept over plannen vd KNVB om per volgend seizoen een soort van vrij vervoer mogelijk te mogelijk maken. Maar..in dit en afgelopen seizoenen is er een beleid omtrent de huidige regelingen. Volgens mij is een club/gemeente/driehoek niet verplicht om deze plannen/regeling vd KNVB over te nemen anders hadden wij wel vrij vervoer. Naar mijn idee kan de KNVB wel plannen hebben, maar wat betekend dat concreet voor ons? RT verwijst naar de KNVB maar het gaat ons volgens mij wat de club doet. Ik zie de bui wel hangen. Een geregistreerd vrij vervoer voor alle clubs maar als de Eagles komen, verplichte auto/buscombi. Wij krijgen momenteel geen vrij vervoer , waarom volgend jaar bij een evt nieuwe regeling dan wel? Daarnaast wil ik wel eens weten WAAROM de plaatselijke driehoek van de speelstad bij een uitwedstrijd kiest voor de genoemde regelingen voor de Eagles en andere clubs wel vrij vervoer hebben. Op welke argumenten wordt dat gebaseerd, en dan wel in detail en niet de reeds bekende drogredenen.

 5. Normaal ben ik wel wat sceptisch over gesprekken tussen supporters en de club. Het verleden heeft wel aangetoond dat supporters toch vaak een beetje ingepakt worden door de mensen van de club. In dit geval ben ik wel positiever. Het klinkt alsof Kalesik oprecht een goed gesprek heeft gehad met ‘RT’ Thannhauser. Wat me in positieve zin verbaasd is dat de club en supporters blijkbaar redelijk op één lijn zitten als het gaat over het te voeren supportersbeleid. Dit is redelijk nieuw. Het enige is wel dat het niet bij woorden moet blijven en dat uitgezocht moet worden hoe we een beetje onder de dictatoriale wurggreep van de KNVB uit kunnen komen. Want dat stelletje maffiosi uit Zeist schijnt het goed voor ons en de club te verzieken.

  Wel opvallend vind ik dat de rol van de politie in het geheel niet besproken is. Ik zou weleens willen weten hoe zij er in staan. Ik denk namelijk dat daar ook een van de problemen zit. Maar ik begrijp ook dat RT dit niet zo gemakkelijk kan zeggen omdat de club dan echt problemen krijgt.

  Overigens ben ik wel echt te spreken over dat eventueel ‘geregistreerd vrij reizen’. De registratie vind ik nog steeds een beetje kut. Maar, daar zal ik dan voor de rest niet te veel over zeuren.

  @Kalesik

  Goed werk! En nu hopen dat het een positief vervolg krijgt.

 6. @kalesik respect kerel hoe je alles verwoord heb!

  Trouwens iemand nog plekkie vrij voor vrijdag?

 7. @ kalesikepse

  Vrind sluit me aan bij de rest thanks voor de samenvatting, en hoop op een goed vervolg………………………………………………………………………..

  Vind het zeer spijtig om te vernemen dat ¨DE SUPPORTERSRAAD¨ helemaal niks van zich laat horen, ff hun site bekeken maar ook hier geen enkel item of tweet bericht over het een en ander wat zich heeft afgespeeld naar agovv uit. Ik durf wel te stellen dat de ¨DE SUPPORTERSRAAD¨ meer dood is als levend.

 8. Jammer dat vic stopt met voetballen, maar een ene heer van dijk kan zich ook niet meer opladen voor een potje voetbal………………………………….

  Van Dijk vertrekt per direct bij FC Volendam
  FC Volendam neemt afscheid van Dominique van Dijk. Het contract van de 32-jarige voetballer is per direct ontbonden, laat de Jupiler League-club weten op de officiële website.
  Over de officiële reden van zijn vertrek doet FC Volendam geen uitlatingen. Wel liet Van Dijk onlangs al doorschemeren dat hij moeite had zich op te laden voor duels in de eerste divisie, schrijft RTV Noord-Holland. De technische staf besloot Van Dijk voor het duel met SC Veendam, afgelopen maandag, te passeren.

  Van Dijk speelde in totaal vier seizoenen bij FC Volendam. Hij kwam tot 81 wedstrijden namens de Wijdbroeken. Eerder speelde hij bij onder meer FC Groningen, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles. Afgelopen zomer probeerde hij nog een contract in de wacht te slepen bij FC Toronto.

 9. Sikora beëindigt profcarrière noodgedwongen na achttien jaar

  Woensdag, 29 februari 2012 om 16:36

  De profloopbaan van Victor Sikora is ten einde gekomen. De 33-jarige vleugelaanvaller laat via zijn managementbureau Sport-Promotion weten dat hij niet meer vecht tegen een chronische heupblessure die hem al jaren teistert. Een nieuwe operatie ziet de Deventer aanvaller niet meer zitten, dus zet hij er een punt achter. Sikora verliet de Nederlandse velden na het seizoen 2007/08 en speelde de voorbije jaren in de Verenigde Staten en Australië.

  “Ik had graag nog een paar jaar doorgegaan, maar iedereen heeft het me afgeraden. Ik kamp al twee jaar met een scheur in mijn heupgewricht. Omdat je dan anders gaat lopen, het gewricht wilt ontzien, belast je weer andere delen van je lichaam. Mijn heupkom is niet goed meer. En de spieren vanuit de heup naar mijn bovenbeen zijn afgescheurd. En zijn ze weer heel, dan scheuren ze in bij de eerste de beste belasting. Dit had geen zin meer”, licht Sikora toe.

  De medici lieten hem weten dat hij nog een operatie kon ondergaan om daarna misschien nog verder te voetballen, maar dat zag Sikora zelf niet zitten. “Ik ben niet iemand die snel opgeeft of de handdoek gooit. Bij al mijn eerdere blessures, en dat zijn er eigenlijk heel wat geweest in de tweede helft van mijn loopbaan, knokte ik mezelf altijd terug. Maar in dit geval moet ik mijn meerdere erkennen in die heup”, zegt de ex-speler van Go Ahead Eagles, Vitesse, Ajax, sc Heerenveen, NAC Breda, FC Dallas en Perth Glory.

  Terugkijkend op de achttien jaren die achter hem liggen, constateert Sikora dat hij een prettige loopbaan heeft gekend. “Alle trainers die je hebt gehad schieten je weer te binnen. Jo Coerver, Martin Koopman en Ab Fafié bij de Eagles, Herbert Neumann en Ronald Koeman bij Vitesse, weer Koeman bij Ajax, Gert Jan Verbeek bij Heerenveen, Ton Lokhoff, Cees Lok en Ernie Brandts bij NAC. En dan natuurlijk Louis van Gaal bij het Nederlands elftal”, aldus Sikora.

  De vleugelaanvaller, die in 2004 de landstitel won met Ajax, mocht in de oefeninterland tegen Turkije debuteren als international. “Ik viel in voor Marc Overmars, die had het al in de rust gezien. Hé kleine, zei hij in de kleedkamer tegen me, hou je gereed, want ik ga er straks uit. En zo gebeurde het ook, heb ik een half uur meegespeeld tegen de Turken. Het was een bijzondere periode toen. Overmars, Paul Bosvelt en ik hadden allemaal een Go Ahead Eaglesverleden. Drie Adelaars bij Oranje. Dat waren nog eens tijden!”

 10. http://kowet.nl/index.php?vak=archief&id=1181

  Toch blijf ik het redelijk hilarisch vinden dat het stelen van geld van de supportersvereniging een stadionverbod oplevert van slechts 2 jaar.(zou mijn inziens toch levenslang moeten zijn) Dat terwijl een willekeurig ander incidentje makkelijk bestraft wordt met een veel langer stadionverbod.
  Wat dat betreft kan ik het verhaal van RT over stadionverboden ook niet echt serieus nemen.

 11. nee geen gesprek met de club, heb een landelijke sv van de knvb.
  Club kan vrij weinig voor me doen zijden ze op larenstijn.
  Heb al beroep gestuurd naar de knvb,maar ze proberen gewoon te naaien.
  Voor een gezellig sfeertje in de stad krijg je al sv, maarja het word nog wel gekker met de regels van de knvb.
  Dus word tijdje thuis mn cluppie volgen

 12. kalesik je moet gewoon een groep maken die wat wil betekenen voor de suporters wil me er bij aan sluiten maar ik ga dan ook echt voor de suporters daar wil ik me best voor doen als ik enigzins meeloperij opmerk ben ik gelijk weer weg denk dat het tijpperk om nu ff door te stappen is gekomen en moeten aanpakken echte die hard die er puur voor de suporter is en met de vuist op tafel slaan denk dat bestuur er baat bij heeft en wij
  en weet nog wel een paar mischien wel met een stadionvebod maar die kunnen wel een onze suporters groep vertegenwoordigen

 13. In de eerste plaats Kalesipepse, knap voor je inzet!

  Maar inderdaad, deze problemen zijn allang bekend bij de club. Waarom zogenaamd nu weer het verhaal dat club en supporter dichter bij elkaar moeten komen d.m.v supportersavonden en dit en dat. Er gebeurt gewoon SHIT!!!

  Maar ten tweede, ik lees zo hier net het verslag en ik er word inderdaad niks nieuws gezegd.
  Sterker nog wat betreft die combiregeling van Veendam, een lachertje eerste klas! Geregistreerde vrij vervoer? Waarom geen gewoon vrij vervoer? We zijn bezig landelijk dit en dat en lokale driehoek dit enz.. Geef als club dan toch eens toe dat ze ZELF de eigen fans niet op eigen vervoer willen laten gaan naar uitwedstrijden als Veendam (notabene). Bij Go Ahead ben ik slechts bekend met de termen verplichte buscombi en verplichte autocombi. De term vrij vervoer, nou volgens mij beginnen alle toeters en bellen al te rinkelen bij het uitspreken hiervan. Tjonge jonge. In plaats daarvan zijn ze notabene landelijk bezig om een GEREGISTREERDE vrij vervoer te ontwikkelen. Hahaha ik lach me werkelijk dood. Ik heb het al eerder gezegd. Eagles zal nooit, maar dan ook nooit VRIJ VERVOER (in de oorspronkelijke betekenis) meer krijgen. En de schuld leg ik neer bij de club zelf! Laat me niet lachen, waarom zou Veendam ons niet op eigen vervoer laten komen?
  Ik had de club zelfs credits gegeven, als ze gewoon hadden toegegeven dat dit niet meer gaat gebeuren en dat ze dat ook niet willen op deze manier (het vrije vervoer).

  Ik laat het hierbij.

 14. zet op z’n minst je naam er boven.. anoniem je beklag doen vind ik persoonlijk vrij laf..

 15. denk je nou echt dat voetbalclubs bepalen hoe je vervoerd moet worden. Jij gelooft ook in sinterklaas? Nee vriend dat bepalen de ontvangende gemeente, politie en justitie natuurlijk. Dat is bij ons de voga. Dezelfde fijne figuren die verantwoordelijk zijn voor onzinnige stadionverboden. Enige wat je gae kunt verwijten is dat ze alles volgens de regeltjes willen doen en niet altijd achter de supporters staan.

 16. Maar we hadden toch ook niet verwacht dat meteen alle problemen opgelost zouden worden na een enkel gesprek?

  Het kan echter wel als basis dienen voor verdere gesprekken.

  En wij kunnen de input leveren, en dan op zo’n manier dat je de al bekende antwoorden voor bent of pareert.. Wees dan wel goed geinformeerd om antwoorden te kunnen weerleggen.
  Schrijf de KNVB aan, regel desnoods een gesprek met een vertegenwoordiger om te toetsen of het waar is wat RT zegt.
  Schrijf of bel met de tegenstander of lokale driehoek die volgens de Eagles om een combi zeuren, verifiëer of het waar is wat er geroepen wordt.

  Op die manier krijg je duidelijkheid.. en wordt het ook wat makkelijker te accepteren als het écht zo blijkt te zijn. Al zal RT ook wel weten wat hij roept, hij is er gepokt en gemazeld genoeg voor om zich niet in de nesten te werken met antwoorden waarop hij teruggefloten kan worden..

  Van hem hoef je geen columnpje in de Twentse Courant te verwachten.. :-)

 17. ik wil wel eens weten WAAROM de plaatselijke driehoek van de speelstad bij een uitwedstrijd kiest voor de genoemde regelingen voor de Eagles en andere clubs wel vrij vervoer hebben. Op welke argumenten wordt dat gebaseerd, en dan wel in detail en niet de reeds bekende drogredenen.

  Goeie vraag……

  zo af en toe krijg ik een naar gevoel dat we door onze eigen mensen genaaid worden…

 18. @Bo van Mo

  wat zit jij nou weer triest te doen dan? vrij laf om anoniem te reageren? Dat jij je Bo van Mo wilt noemen dan is jouw probleem en als ik anoniem wil reageren dan doe ik dat. Tjap!

  @ De worp
  ik ben niet goed op de hoogte? Ik neem dus aan dat Veendam (poltie, gemeente of club) ook CONCRETE redenen gegeven heeft aan Go Ahead voor de AUTOcombi. Wat zijn deze redenen dan? Waarom is Go Ahead hier mee akkoord dan? Dit zijn toch vragen die men al weet, die men de supporters toch kan geven? Of lul ik nu uit m’n nek en zit ik nou rare dingen te noemen?

  Ik spuug m’n gal omdat er gewoon in deze gevallen als de combi, concreet, duidelijk en eerlijk naar de supporters toe moet worden gecommuniceerd, wat de uitkomst ook moge zijn.
  Het feit dat jij al roept dat ik de KNVB een brief moet schrijven, danwelwaar is wat RT zegt, man dat is mijn probleem niet. TRANSPARANTIE en EERLIJKHEID, CONCREET ZIJN etc. en niet veel al er omheem draaien. Ter zake komen, zo alleen heb je een basis voor een binding tussen club en fans.
  Het feit dat gezegd is dat de lokale driehoek beslist, dingen uit het verleden (niet conreet benoemd), het bezig zijn met een geregistreerde vrij vervoer enz. Sorry maar ik kan uit deze dingen geen transparantie en bereidwilligheid richting naar de supporters ontdekken.

  Transparantie bij dit probleem (Veendam-uit) is: de concrete redenen benoemen, melden wat er tegen deze redenen als weerwoord is gezegd naar Veendam toe. –> dit is wat ik wil horen!
  Bereidwilligheid bij dit probleem is (Veendam-uit): VRIJ VERVOER of anders eerlijk zijn en de supporters melden wat Eagles nou echt van plan is, of de supporters er nou mee eens zijn of niet.–> dit is wat ik wil horen.

  Misschien ben ik het er dan wel helemaal niet mee eens met het antwoord van de club, maar dan zijn ze wel tenminste wel eerlijk, duidelijk en transparant. Dat is waar ik naar verlang!!!
  En als GEREGISTREERDE VRIJ VERVOER het maximale haalbare is en als dat ook de wil is van de club, prima meld dat dan. Ik weet dan dat ik nooit meer naar een uitwedstrijd wil en zal gaan als Veendam, Almere en dat soort clubs. Geen probleem, maar dan is dat duidelijk!

 19. ITS DUIDELIJK ANONIEM daarom vind ik ook dat er een groep moet komen van oudgedienden die recht voor de raap is en niet meelopen met de club gewoon recht voor de raap zeggen en puur voor jan de suporter ik denk dat ze met de tijd dan ook wel bij ons komen [de club van hoe kunnen we dit of dat aanpakken kan de groep het in de achterban gooien en dan horen ze wel hoe of wat hoe ze er dan mee om gaan is hun zorg

 20. het is gewoon een kwestie van bijten hun bijten wij bijten en daarna kunnen we de wonden bekijken en of we die wonden kunnnen verbinden zal dan achteraf wel blijken het hoeft niet vriendelijk te gaan hun willen wat en wij willen wat zo simpel ligt het en daar doe je wat mee of je doet er niks mee !!!

 21. Ik vind het positief dat kalesik is uitgenodigd voor een gesprek en dat jij daar erop bent ingegaan!

  Bedankt voor het spreken namens de achterban!

 22. RT schijft liever columns over incidenten, bijna incidenten of incidenten die er aan schijnen te komen van zijn eigen supporters. Hoe gevaarlijk die wel niet zijn en hoeveel last de club wel niet van ze heeft.

 23. nou geloof me maar dat er alang een soort kweek vijver is aleen die moeten ze nog verder uitwerken ze brengen het niet naar buiten omdat ze dan andere clubs voor de kop stoten maar ze hebben heus wel een vriendenclubje hoor durf te wedden dat we in de komende jaren er meer van zullen horen ben ook niet de man die gaat zeggen welke club dat zou wezen maar denk dat een voetbalkenner het wel weet het hoeft niet veel geld te kosten als alles er al is
  !!!! niveau veld etc etc je kunt daar talenten neerzetten en kijken hoe ze ontwikkelen eigenlijk is het simpel [knipoog]

 24. @anoniem
  Volgens mij was de club in de situatie van Den Bosch uit geheel transparant naar ons toe en hebben ze hun nek uitgestoken door openbaar een statement te maken. Op ons verzoek welteverstaan..
  Alleen moet het wel een vervolg krijgen..

  Aan je manier van reageren heb ik overigens het idee dat we al eerder een discussie hebben gehad.

 25. @anoniem hierboven..
  Waar gaat dit in godsnaam over.. kweekvijver? Heb ik wat gemist?

 26. zoals ik het zeg bo van mo ik denk dat er wel iets is van een soort kweek vijver en als die er niet is kan ie er zo komen maar de vroome zit niet voor niks bij voorwaarts alles is er velden zelfs een kunstveld het niveau en hoeft niet veel geld te kosten je stalt er talenten neer in een talenten team alles is voorhanden en je hoeft alleen maar te schouten of zo,n talent zich daar ontwikkelt voor een b.v.o mocht dat zo zijn geef de de club een mooie fooi of anders en je hebt je eigenkweekvijver als die er al niet is en daarom die knipoog
  zo kun je mooi je eigen talenten opleiden zonder van anderen afhankelijk te zijn of zit ik nou mis met zo,n gedachte

 27. Even iets anders….
  Wie kan mij iets meer vertellen over het verhaal dat Bosvelt volgend seizoen niet wil blijven als Gall de trainer is ??
  groet Teun.

 28. Nee hoor, best goeie gedachte maar hij komt mi een beetje uit de lucht vallen, gezien het onderwerp van de discussie..

 29. Respect voor de tijd die je er in steekt ‘KaleSikEpse’.

  Nu even wat anders, massaal naar Veendam vrijdag! Niet twijfelen, gewoon gaan.

 30. Idd Obikulu, massaal naar Veendam, laatste dag om je op te geven!!! KOMMOPTAN ALLEMAAL!

 31. @iedereen
  Dan zouden we in dit geval Zeker Bosveld verkiezen boven Gall…..Lijkt me geen moeilijke keuze.

 32. Uit de notulen van de supportersraad.. ( gewoon openbaar en te vinden op http://www.sr-gae.nl/notulen-van-maandag-6-februari-2012/)

  Vooral de laatste zin is interessant.. we merken hier namelijk nog niet zoveel van.

  Met dank aan kowet.nl

  4. Henny van Vegten
  Henny introduceert zichzelf. Henny is sinds 2009 werkzaam als veiligheidsman bij Go Ahead Eagles. Voorheen had hij een functie bij de politie in Gelderland. Na beëindiging van zijn dienstverband daar is hij aan de slag gegaan als veiligheidscoördinator van De Graafschap. Hierna is hij in dienst getreden bij Go Ahead Eagles en beheert samen met Martijn Hegeman de veiligheidszaken binnen de club.
  Ook verzorgt hij diverse cursussen bij o.a. Heracles, FC Emmen en Veendam voor het gastheerschap/steward zijn.

  Henny houd een praatje over het reilen en zeilen binnen de club en hoe het contact verloopt met andere clubs m.b.t. uit en thuis wedstrijden en het contact dat hij heeft met scheidsrechters.
  Het contact met de andere clubs gaat voornamelijk om de reismogelijkheden te bespreken en word gekeken naar welk risico het duel met zich meedraagt, de zogenoemde A, B en C wedstrijden.
  Hierin is veel te winnen door uitvoerig contact met elkaar te hebben en zo te zorgen om een voor de supporters zo gunstig mogelijke reismogelijkheid te geven.

 33. Waarom krijgen wij verplichte combi’s naar Veendam, Emmen, Almere en Velsen terwijl supporters van deze clubs op eigen gelegenheid naar ons mogen reizen?

 34. Het lijkt erop dat een aantal mensen niet veel weten wat er in het verleden al besproken is met de club en het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Misschien is het handig je eerst daar eens in te verdiepen, dan weet je ook dat de club zelf heeft geroepen dat ze zelf geen vrij vervoer meer wil, maar alleen nog maar geregistreerd vervoer

 35. Tegen Veendam ben ik er niet bij, maar is er al wel meer bekend over Telstar-uit? Ik was van plan daar naar toe te gaan want ik voel aan dat daar weleens een vrij vervoer momentje in kan zitten. Als het autocombi is ga ik ook wel, maar dan met tegenzin.

 36. Je moet 1 grote groep vormen..dan bereik je wat….zoals afgelopen vrijdag,kan niet…vak 5 t/m vak 9 had op het supporters-plein moeten blijven

 37. Klopt Mark, de jonge garde weet niet wat het is om vrij vervoer te hebben, daarom stonden er voornamelijk ouderen…ik denk dat de frustratie meer in dit feit ligt dan in de slechte prestaties…die zijn we toch al 15 jaar gewend..

  het moderne voetbal….ach kijk alleen maar naar gisteravond….het befaamde wembley…wat een afgang…mooi he KNVB…mooi he RT ?…

 38. Even over de Sr.. Ze bestaan nog. En de notulen van 9 januari staan online, jippie! Het is al 1 maart.. WTF?

  Ook de notulen zijn alles behalve duidelijk, zie onderstaande:

  Aan diverse bussen is tijdens de reis naar en van Waalwijk in meerdere en mindere mate schade toegebracht. Go Ahead Eagles vraagt advies aan de Supportersraad over de te ondernemen actie. Hierover volgt een uitgebreide discussie waarbij verschillende opties tot stand komen. Omdat er geen consensus kan worden bereikt, wordt door middel van stemmen het advies aan Go Ahead Eagles bepaald. Go Ahead Eagles neemt het advies onder beraad en komt hier nog op terug.

  Dus, wat is er nu uitgekomen?? Wat gaan we anders doen?

  Idioten groep! Oprotten met die hele kut SR, ik ben ze sinds de intreding al spuugzat.

  Mensen als RT en M Hegeman heb ik erg hoog zitten, ik hoop dat KaleSikEpse en consorten de rol van de SR over kunnen nemen.. Want wat er nu zit is drie keer niks.

 39. De SR is een advies raad zonder enige invloed. GAE kan hun advies aannemen en ten slotte zelf beslissen zonder er op terug te komen. Het stelt dus inderdaad geen drol voor en ze hebben weinig invloed.

 40. is oud nieuw Henkes.. maar desalniettemin wel grappig..

 41. @BovanMo
  Is oud nieuws idd. Maar hij i nu wel op zoek naar wat anders naar het schijnt…..

 42. het is inderdaad wel typisch dat je nu niets van de supportersraad hoort, nu de supporters in actie komen omdat ze ontevreden zijn. Zodra de club ontevreden is over de supporters staan ze vooraan om hun zegje te doen, maar andersom hoor je ze niet. kan iemand van de supportersraad eens vertellen waarom dit zo is?

 43. Waar is de Sr in deze actie. Een groot deel van de achterban is ontevreden over de club en je hoort of ziet ze niet. Als de club ontevreden is over hun supoorters staan ze vooraan om hun zegje te doen. Ik vind dit een beetje vreemd. Kan iemand dit uitleggen?

 44. @GAE Amersfoort…… Het zal niet verstandig zijn voor mij om in het SR plaatst te nemen, dan ben ik mijn vrije status kwijt en kunnen ze mij monddood maken als ze dat willen. Nu kunnen ze dat enkel proberen, maar doordat ik opereer in een vrije rol kan ik mij richten op 1 zaak… Werken aan de afstand tussen club en achterban, en daarin kan ik dan zeggen wat ik wil en nodig vindt om mijn doel te bereiken. Nu vertegenwoordig ik de directe stem van de achterban in oplossende sfeer en niet in uitstellende sfeer, direct antwoorden op het feit, terugkoppelen als je met ideëen komt.

 45. Heel goed gezien Kalesikepse. Laat je niet verleiden tot een plek in de SR, zorg dat je onafhankelijk kan blijven opereren. Is de enige manier.

 46. Helder, maar laten we de SR dan opdoeken. Want die gasten zijn alleen maar bezig met convenanten, planningen en het bijhouden van leuke documentjes met gekke kleurtjes. En natuurlijk, vet handige excelsheetjes met de trainingstijden!

  Mijn stem wordt vertaald door KaleSikEpse en niet door de S.R. Wat mij betreft kunnen we in een volgende actie meteen het falen van de SR aanhalen, want inderdaad, waar was deze groep toen er actie gevoerd werd?

 47. Ik zou eerst een concreet plan bedenken met die actiegroep en dan met de club gaan praten. Het is nu toch allemaal los zand. in de trend van ‘Laten we dit eens aankaarten, of dit’.
  Er is nu een ingang bij de club en een woordvoerder. Nu zou je een werkgroepje moeten formeren. Anders blijft het maar bij roepen en mag KaleSik alles verwoorden bij de club,
  Dan zal je zien dat het actiegroepje snel kleiner wordt, want dan moet er over inhoudelijke dingen gesproken worden. Daar zit het merendeel helemaal niet op te wachten. DIe willen alleen ‘actie voeren’.
  Er liggen vast wel kansen, maar dan moet je wel organiseren. Succes!

 48. @ kalesikepse

  Lijkt me geen slecht idee om een groepje samen te stellen die jou (indien jij dat wenselijk vind) jou te ondersteunen…………………………………………, weet wel een aantal mensen die daar voor in aanmerking komen. Indien je mijn mening hierover wil weten schiet mij dan maar eens aan bij ¨de jongens¨.

 49. Het is ook zeker de bedoeling om een groepje hiervoor samen te gaan stellen. Op dit moment ben ik enkel bezig een stevige basis neer te leggen waaruit een soort van behandelplan uit moet komen om een goeie strategie te kunnen hanteren. Gezien het beginstadium is het beter eerst een vertegenwoordiger in de vorm van vertrouwenspersoon de situatie te laten observeren. Als je een plan wilt opstellen zul je eerst zul je eerst de juiste info daarvoor moeten hebben. In dit stadium met een delegatie tegenover een delegatie gaan zitten en gelijk gaan hameren op uitkomsten en antwoorden, zul je ze niet gaan krijgen en krijg je geen duidelijkheid over datgene wat nodig is om het uiteindelijk doel te bereiken…. “Achterban en club dichter bij elkaar brengen”. Geloof me, ik zie het in mijn werk vaak gebeuren dat plannen niet gerealiseerd gaan worden om de simpele reden dat men heeft geprobeerd eisen te gaan stellen zonder een echte doordachte onderbouwing. Wanneer ik duidelijk heb in hoeverre de club mij de ruimte geeft en in hoeverre zei bereid zijn mee te werken, dan is het tijd om een groepje te formeren om een goed doordachte strategie aan te passen en daarmee te werk gaan.

 50. @ kalesikepse

  Helemaal duidelijk kerel, maar indien nodig weet je mij wel te vinden waarvan akte………………………………………………… En nu op weg naar de volgende overwinning!!!!!!!!!

 51. @Jaja, als je de naam ‘ supporters raad’ draagt, mag ik verwachten dat je er bent voor de supporters. Iedere supporter is het eens dat het niet zo langer door kan en een aantal van ‘ons’ hebben er voor gekozen om de eerste helft buiten het stadion te blijven. De andere supporters in het stadion en de thuiszitters staan 100% achter deze aktie en vinden ook dat er ‘wat moet gebeuren’. Waarom heeft de SR zich niet laten horen met een standpunt? Waar waren de SR leden? Waarom die stilte?

  Ik vrees, omdat ze het bestuur van GAE niet tegen het hoofd willen stoten. Door zich niet te laten zien of horen in situaties wanneer het er echt om gaat geven ze niet thuis. Dat is dan ook de grootste reden voor mijn antipathie jegens de SR.

  Ik wil een rood gele lente ;-)

 52. Tuurlijk zou de SR hier zich mee kunnen bemoeien. Misschien is het voor hun lastig om toenadering te zoeken tot die groep. Maar dat is meer aan hun. De SR is een simpel praatgroepje, met weinig daadkracht.
  Ik denk wel dat je je achterban een beetje overschat. De andere supporters in het stadion en de thuiszitters staan 100% achter deze actie? Ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Vooral omdat er vrijdag niet echt een speciale doelstelling was om buiten te blijven staan, of omdat het bij heel veel supporters niet eens bekend was.

 53. @Kalesik

  Ik geloof dat je een waar punt hebt als je zegt dat er eerst één vertrouwenspersoon moet zijn. Ik denk dat, ondanks alle goede bedoelingen, zo’n SR met veel te uiteenlopende ‘verbeterpunten’ en/of eisen komt. Neem de tijd, en dan vindt je vanzelf wel uit waar de echte knelpunten zitten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s