Verslag van gesprek Kalesikepse met Thannhauser

Naar aanleiding van de actie “45 minuten spreken door te zwijgen”, oftewel de hele eerste helft tegen TOP Oss buiten blijven staan, kwam er een gesprek tussen Kalesikepse en Richard Thannhauser. Thannhauser is bij de club belast met “algemene zaken en media” , zoals het wordt omschreven op ga-eagles.nl. Kalesikepse doet hieronder verslag van dit gesprek.

Hallo medesupporters,

Afgelopen dinsdagmiddag heb ik dus een gesprek gehad met Richard Thannhauser, dit, uiteindelijk 3 uur durend, gesprek hebben wij ingevuld als een onderhoudend gesprek. Dit naar aanleiding van de verschillende gemaakte acties met als gevolg, het niet bijwonen van de gehele 1e helft van GAE – Oss. Een statement die neer werd gezet alszijnde “45 minuten spreken door te zwijgen!!!”, een 20 mr lange vlag met de tekst “Financieel gezond, sportief aan de grond… R.I.P. Ambitie”.

Dit houdt in dat wij dit zien als een 1e gesprek om duidelijk te krijgen wat er leeft en speelt en wat wij daarin voor elkaar kunnen betekenen, een soort van voorstellingsronde gebaseerd op achterliggende gevoelens van supporters naar de club en visa versa. Een gesprek wat bedoeld is om bepaalde (knel)punten naar boven te krijgen en deze uit te lichten zonder er te diep op in te gaan, maar wel met die verstande het 1 en ander terug te kunnen koppelen.
Met dit 1e gesprek hebben wij een eerste zet gezet op een vervolg, in dat vervolg zullen wij dieper ingaan op de besproken punten waarbij er ook andere mensen van de club zullen aanschuiven. De evt. uitkomsten en of oplossingen die tegemoet moeten gaan komen, worden door middel van een supportersavond bespreekbaar gemaakt voor de achterban. Dit is in onze ogen geen eenmalige actie maar een actie wat in de toekomst ook zijn vervolg moet gaan krijgen, met een nog naar behoren te ontwikkelen invulling. Echter niet als onderdeel van de club naar de supporters, maar een orgaan vanuit de achterban naar de club, met als doel dichter naar elkaar toe te komen.
Supporters en club staan te ver van elkaar verwijderd en dat moet veranderen, daarin is de vraag in wat voor mate wij als supporters zijnde bereid zijn hier aan mee te werken en te denken. De vraag hierin naar de club is in hoeverre zij bereid zijn de ruimte te creëren die daarvoor nodig is. Als dit duidelijk is kan er gewerkt worden aan het WIJ gevoel, waarin de club kan laten zien zich wel degelijk betrokken te voelen bij het geheel en mee durft te denken in de gedachtengang van haar achterban. Wij moeten er voor zorgen dat de ruimte die dan wordt gecreërd goed wordt ingevuld met als doel dichter bij de club te willen komen. Als club en achterban 1 zijn, dan wordt er ruimte gecreëerd voor openheid, saamhorigheid en eenheid.
In mijn optiek een goede basis om op een respectabele wijze te werken aan de afstand die aanwezig is tussen club en achterban.

Uiteindelijk hebben wij vanuit de reacties van de achterban een aantal zaken belicht, zaken die het onbegrip en de ergernis van de achterban oproept. Ik zal zo bondig mogelijk proberen weer te geven wat wij hebben besproken. Echter kan ik niet met zekerheid stellen of ik iets nieuws of verlichtend kan melden daar veel dingen bekend in de oren zal kunnen klinken. Vergeet daarbij niet dat dit enkel een uitkomst is vanuit een onderhoudend gesprek, het geeft ons de kans het nu te verfijnen naar onze beleving zodat ik dit in het volgend gesprek naast de beleving van de club kan leggen. Dit geeft ons vervolgens de mogelijkheid de overeenkomsten en de tegenstrijdigheden te overzien zodat wij weten waaraan wij moeten werken om op 1 lijn te komen.

Eigen Jeugdopleiding: Is dit nog mogelijk in Deventer, iets waarvan velen van ons, waaronder ikzelf de hoop hebben dat dit ooit weer gaat gebeuren. RT legt mij uit dat de KNVB 14 Regionale Jeugd Opleidingsinstituten toestaat in Nederland, een subsidie/licentieaanvraag hiervoor bij de KNVB heeft echter niet het gewenste respons opgeleverd. Men mag wel een jeugdopleiding starten maar dient dit enkel wel te doen op eigen kosten, kosten die niet zijn ingecalculeerd in de begroting van de club. RT schermde hierin met het feit dat daar ook nog eens bij komt kijken dat de jeugd dan niet mag functioneren op het gewenste niveau Ere/eerste divisie…. Talenten die dan uiteindelijk worden opgeleid zullen sneller en makkelijker worden weggelokt door clubs die wel beschikken over een geregistreerd RJO instituut.

Om toch talenten aan zich te kunnen binden start GA Eagles met ingang van het seizoen 2013 – 2014 wel weer met een Jong GA Eagles.

Samenwerkingsverband met Twente: De samenwerkingsverband met het RJO instituut van FC Twente is verlengt naar onbepaalde tijd. De invulling van dit verband is echter anders dan voorheen, in de orginele overeenkomst staat dat GAE per seizoen de mogelijkheid heeft 3 spelers te kunnen/ mogen huren. Voor dit seizoen hebben verschillende spelers echter gekozen zich uit te laten huren aan andere clubs dan GAE, dit ook tot ergernis van de club. In de neiuwe samenwerkingsovereenkomst is het zo dat GAE 1e keuze heeft om afvallers over te kunnen nemen tegen betaling van opleidingsvergoeding.

Verbouwing stadion: RT geeft aan dat de club via haar site maandelijks updates gaat uitgeven omtrent alle gangen van zaken m.b.t. de verbouwing. In maart zal de 1e update moeten verschijnen.

Combi: Blijft een moeilijk verhaal omdat je eenmaal met de verschillende lokale driehoeken te maken hebt. Maar wat doet de club eraan een combi om te draaien naar bv een EV naar Veendam, kan er weer een mogelijkheid ontstaan je tot aan de dag van de wedstrijd jezelf op te kunnen geven. RT oppert over plannen die bij de KNVB liggen om op een geregistreerde manier op vrij vervoer naar uitwedstrijden af te reizen. Je dient je dan op de bekende wijze op te geven bij je club voor die desbetreffende uitwedstrijd en reist vervolgens op de wedstrijddag op eigen gelegenheid er naartoe. Deze plannen maken het dan tevens mogelijk jezelf op de wedstrijddag nog op te kunnen geven. Ik heb mij laten vertellen dat dit een landelijk plan schijnt te zijn…. Dit naar alle waarschijnlijkheid met ingang van het volgend seizoen.

Stadionverboden: Hierin kan ik eigenlijk weinig nieuws of onbekends over vertellen. RT geeft aan dat met rondom het verstrekken van sv’s binnen het stadion men zich dient te houden aan de richtlijnen van de KNVB. Als bijvoorbeeld de wedstrijd wordt stil gelegt door spreekkoren verwacht de KNVB van de club dat zei d.m.v. camerabeelden sv’s gaan uitdelen. De club vind dit echter kolder omdat je dan supporters moet gaan veroordelen op het feit dat men enkel hun mond beweegt, de camera’s schieten beeld en geen geluid namelijk, doet de club dit niet dan volgt er een boete van zo’n € 5000,-. Volgens RT is dit dan ook de weg die de club gevolgt heeft nadat de wedstrijd tegen Helmond Sport werd gestaakt door scheidsrechter Sanders.
Wat doet de club bijvoorbeeld tegen een verbod die een supporter krijgt omdat hij vuurwerk afstak achterin een stoet waar voorin hetzelfde soort vuurwerk zonder problemen werd afgestoken. RT is zelf ook van mening dat deze jongeman onterecht een sv heeft gekregen, maar wederom zal men zich moeten houden aan de richtlijnen….. Uiteindelijk zal dit niet echt veel tevredenheid teweeg brengen onder de achterban maar dit is helaas een knelpunt waar vrij moelijk omheen te draaien valt. RT geeft aan dat je tegenwoordig van de club in 1e instantie een voorlopige sv krijgt waardoor er een kans wordt gecreëerd jezelf tegenover de club te kunnen verweren. Voelt voor mij dat dat al een tijdje zo is, maar dat terzijde…

Al met al moet je in deze situatie dan vooral gaan kijken naar wat de club kan en bereid is te willen doen om supporters met een sv toch betrokken te houden bij de club. Laat merken en zien dat als men een sv oploopt, de club wel bereid is deze supporters weer welkom te heten nadat hun sv erop zit. Ik heb in deze RT een idee voorgeschetst wat hij meeneemt in de volgende beleidsbespreking…. In dit idee opper ik over het feit of het haalbaar is om in de voorbereiding coulanter om te kunnen gaan met het weren van supporters met een sv. In Terwolde staan bijna elke wedstrijd supporters met een sv achter het hek de wedstrijd te bekijken…, het is niet strafbaar dus toegestaan, dus waarom ze dan niet gewoon op het terrein toestaan. Is het haalbaar om supporters met een sv gewoon toe te staan de open dag te mogen beleven…. Allemaal manieren om supporters met een sv het gevoel te kunnen geven dat men na het uitzitten van een sv echt wel weer welkom is. Tevens een manier om supporters met een bepaalde gevoeligheidsgraad anders te doen denken, RT zou zo’n evt. plan echter enkel geschikt zien voor mensen met een lokale sv… Nja… niet geschoten is altijd mis, je moet ergens beginnen !!! Bij ons volgend gesprek krijg ik duidelijk wat men intern van mijn idee vindt.

Zoals ik al eerder aangaf, zal t.o.v. de eigen jeugdopleiding en het samenwerkingsverband weinig nieuws ten gehore zijn gekomen. De strakke regels rondom combis en sv’s zijn ons aller uiteraard bekend, maar als daar onenigheid door onbegrip in ontstaat, zul jij als club zijnde op een andere manier je supporters tegemoet moeten komen door op zijn minst het onbegrip weg te nemen. Laat zien dat je wel degelijk betrokken bent bij het geheel en durf samen met je achterban in de spiegel te kijken. Zo kan er samen gewerkt worden wat aan een ieder te verbeteren valt die GA Eagles een warm hart toedraagt, zo komen wij een heel stuk dichter bij het zo felbegeerde WIJ GEVOEL!!

Nogmaals tot slot… Niet geschoten is altijd mis, WIJ moeten ergens beginnen!!!

Kalesikepse

Advertenties

Joran Pot volgend seizoen in Deventer te bewonderen

Joran Pot wisselt schwolle in voor Deventer en speelt volgend seizoen bij Go Ahead. Hij tekent een contract voor twee seizoenen met een optie op nog een jaar. Pot kan in de verdediging en op het middenveld spelen. Door blessureleed van aafjes heeft Pot 11 wedstrijden voor schwolle gespeeld dit seizoen. Vorig jaar deed hij dat 17 keer voor de hoofdmacht van de blauwvingertjes. Als speler afkomstig van schwolle en zonder opgebouwde ‘naam’ begint Pot toch met een achterstandje. Aan hem de taak om volgend jaar te laten zien dat hij echt wat toevoegt. Pot speelde eerder in de jeugd van FC Twente, en later bij RBC. Na van der Linden en Overgoor is hij de derde nieuweling voor volgend seizoen.

Nog steeds geen reden tot juichen

Supporters maakten vanavond op verschillende manieren hun ongenoegen over de huidige situatie kenbaar. Ook een ruime overwinning verandert niets aan de huidige slechte situatie. Daarvoor zijn meerdere overwinningen achter elkaar nodig. Een slechte situatie die trouwens met meer te maken heeft dan alleen de slechte sportieve prestaties. Nog steeds geen reden tot juichen dus.

In verschillende media werd gerept over ‘het antwoord’ van de spelers. Vergeten wordt daarmee dat er al vaker uit het niets een goede prestatie geleverd werd. In de competitie is Volendam-thuis een goed, recent voorbeeld van een eerdere grote overwinning waar geen winnend vervolg aan werd gegeven. De opzet voor het antwoord is met de ruime overwinning van vrijdagavond daar, het antwoord moet volgen door volgende week te winnen bij nummer 17 Veendam. Pas dan is er sprake van een verandering, pas dan heeft Go Ahead voor het eerst dit seizoen twee wedstrijden achter elkaar gewonnen. We vragen ons ook af waarom het nu opeens wel kon. Waarom nu een tegenstander als TOP Oss wel met overtuiging wordt opgerold. Je zou bijna gaan denken dat het met geld te maken heeft.

Zo’n 250 man overwogen de eerste helft buiten te blijven, een gedeelte daarvan werd omgelult door Mulder en Thannhauser of besloot om andere redenen toch naar binnen te gaan. Uiteindelijk bleven zo’n 150 man de hele eerste helft buiten. Het was beter geweest als het er meer waren geweest, maar het was voldoende om de actie te doen slagen. Niet voor niets waren Mulder, Thannhauser en Doornebos de eerste helft beschikbaar voor de discussie. Wij hebben vernomen dat Mulder heeft toegezegd dat de seizoenskaarten volgend jaar niet duurder worden, dus daar houden we hem aan.

Bij aanvang van de wedstrijd en van de tweede helft werd er een doek omhoog gehesen met de duidelijke tekst: financiëel gezond, sportief aan de grond. RIP ambitie. De beeltenis van het doek verspreidde zich al snel via internet en was later ook te bewonderen op RTL 7. Hier kan gesproken worden van een succes.

We bedanken de initiatiefnemers van de acties en zijn tevreden dat er vanuit bezoekers van deze site dergelijke dingen ontstaan. De supporters hebben nu het een en ander duidelijk gemaakt. Het is nu aan de spelers om vrijdag van Veendam te winnen om te laten zien dat er echt wat aan het veranderen is.

Gedeelte van de groep die de eerste helft hebben geboycot.

Nog meer mensen die buiten stonden. Sommigen kozen voor het supportershome, dat langer open bleef en waar Mulder, Doornebos en Thannhauser grotendeels hun verhaal hielden.

Eerder in de week werd er al gewerkt aan een spandoek. Het eindresultaat, hangend in het stadion zag er zo uit:

Ook RTL 7 liet er een flits van zien.

De spelers hadden instructies gekregen om als een team te juichen. We zullen volgende week zien wat deze zege waard is.

ACTIE TEGEN WANPRESTATIE

Kalesikepse heeft wat te delen en schreef het onderstaande stuk. Wij zijn het met hem eens: als je morgen buiten blijft, blijf je dat gewoon de hele eerste helft. Geen slappe troep (bovendien gejat van clubs als ajax en feyenoord) om na 12 minuten naar binnen te gaan, gewoon de hele eerste helft. Voor zover het nog niet duidelijk is: wij zijn natuurlijk niet de organisatoren van dit initiatief dat vanuit de supporters naar voren is gekomen. Wij zijn dan ook nergens verantwoordelijk voor. Onder deze tekst trouwens nog een paar foto’s van nieuwe spandoeken. 

Vandaag is het tijd voor ACTIE, wij zijn het zat !!

Zat om keer op keer voor de gek gehouden te worden met loze beloftes, ambitieus willen zijn zonder ambitie. Wij lopen al jaren als makke lammetjes achter een stel beleidsbepalers aan en laten ons zoet ieder seizoen voorkauwen dat ons geduld nu eindelijk beloond gaat worden. Waarna wij dan weer zoetjes en braaf meegaan met elke prijsverhoging die daarvoor nodig schijnt te zijn.
Dit seizoen loopt het echter de spuigaten uit, gepocht wordt met het feit dat wij een team hebben die mee moet gaan draaien om de 1e 5 plaatsen… Belachelijke, dure combi’s, SV’s waar een paard de hik van krijgt, hehehehe…, regels die maar even worden veranderd als men zelf het heft niet meer in handen kan houden, de supporter moet hier dan maar onder lijden !
Het bestuur van ons zo prachtige GA Eagles vindt het namelijk belangrijker om financieel gezond te zijn en te blijven, en natuurlijk is dat belanghrijk, maar niet als dat ten koste moet gaan van het sportieve aspect !!!

Nee mensen…al seizoenen lang hebben wij ons onze monden laten snoeren en alles met ja en amen beantwoord. Wij supporters zijn als 1 man achter ons beleid en achter onze jongens in het veld blijven staan. Na een aantal leuke wedstrijden volgt er telkens weer een deceptie, waardoor telleurstelling ons enig deel is gebleken. Het is alsof je een klein kind een heerlijk ijsje geeft en hem weer afpakt nadat het arme kind pas 3 likjes heeft gehad…Ik ben daar helemaal klaar mee !!!

Ik ben klaar met het feit om mijn grote liefde GA Eagles op deze manier te moeten zien lijden en elke week voor schut moet zien gaan voor heel Nederland. Na alle sportieve beloftes staan wij verdomme maar op de 13e plaats !!!
Ben jij ook GA Eagles supporter in hart en nieren, laat dan vandaag jouw hart spreken en volg ons in onze ACTIE TEGEN WANPRESTATIE. We verzamelen tussen 19.00 uur en 19.30 op het supportersplein, wanneer de wedstrijd begint blijven wij waar wij zijn. LET WEL !!! Er wordt van jou verwacht dat je de gehele 1e helft geen plaats gaat nemen op de tribune. De boodschap moet tevens zijn, dat men de fanatieke 12e man onwaardig is. Zij hebben ons behoorlijk laten zakken terwijl wij als 12e man achter hun bleven staan dus verdienen ze onze toewijding niet. En dat laten wij merken door 45 minuten lang geen sfeer te produceren en geen steun te verlenen.

Heb je net zoals ik en vele anderen een bloedend Rood Geel hart, laat hem vrijdag dan 45 minuten spreken door te zwijgen!!!

WIJ ZIJN HET ZAT, TIJD VOOR ACTIE!!!

Dat is dus duidelijk.

Als bonus hieronder nog een paar nieuw gesignaleerde spandoeken aan de Vetkampstraat:

Opstelling en meer

We voelen niet de behoefte om uitgebreid stil te staan bij het voetbal van morgen. Een opstelling is alles wat we geven. Fachtali en van den Ouweland mogen de basiself verlaten van Gall. Houtkoop en Overgoor nemen hun plaatsen in. De vermoedelijke opstelling is als volgt:van der Vlag ;Karami, Heerkens, Kromkamp, Lopéz; Suk,           Wellenberg, Overgoor; Antonia, Kolder, Houtkoop.

Verder nog dit opvallende nieuws bij RTV Oost.

Nog een spandoekje gesignaleerd aan de Vetkampstraat.

Overmars en co halen vervroegd bezem door selectie

Normaal wordt er vlak voor 1 april bekend gemaakt welke aflopende contracten verlengt worden. De huidige crisis bij Go Ahead zal ongetwijfeld veel te maken hebben met de beslissing om nu al bekend te maken welke spelers geen toekomst hebben in Deventer volgend seizoen. De lijst op destentor.nl behelst acht spelers: Patrick Gerritsen, Glenn Kobussen, Joep van den Ouweland, Michal Janota, Niklas Tarvajarvi, Freek Heerkens, Frank van der Zwan en Michael Jansen. Volgens het bijbehorende artikel op destentor.nl, dat voor het laatst om 15.30 is bijgewerkt is het dus ook exit Heerkens.

Het is nog niet bekend of Kavak, de Wit en Lopéz volgend seizoen in het roodgeel spelen. Van de laatste verwachten we wel dat de optie gelicht wordt, Lopéz maakt naar omstandigheden (!) een goede indruk. De optie van Wellenberg is wel gelicht, maar speler en club zijn nog niet tot een akkoord gekomen. De grootste verrassing is Dave Bus, speler en club willen met elkaar door. Moet iets te maken hebben met buiten het veld, want op het veld voegt Bus niets meer toe. We bedanken Bus voor zijn harde werken en verwijten hem niets. We verwijten de club wel door te willen met een te oude verdediger.

Iemand heeft al een spandoekje opgehangen.

Witte zakdoek met tekst.

GEEN REDEN TOT JUICHEN

Het is weer crisis in Deventer en niet zo’n beetje ook. Nogmaals de realiteit samengevat: geen scouting, antisupporterbeleid, geen resultaten, tien plaatsen onder de doelstelling, geen communicatie naar buiten toe, lachwekkende valse beloftes en als druppel het verlies tegen AGOVV.

We gaan er nog steeds vanuit dat niet iedereen bij de club nog lekker op z’n stoel zit. Het had ons niets verbaasd als er personen waren geweest die na zondag hun conclusies hadden getrokken. Dat dit niet gebeurd is, of dat een vertrek van deze of gene niet afgedwongen is zal goed met geld te maken kunnen hebben. Ontslaan kost immers geld. Het steekt nogal veel supporters dat de enige geleverde prestatie financiële gezondheid heet. Behalve dat wordt er geen enkele prestatie geleverd de laatste twee jaar met dit jaar als dieptepunt.

Nu is iedereen er echt klaar mee. Het gelul is niet meer te verkopen. Zo zei Boerebach in zijn column voor Twentesport eindelijk eens hoe het echt zit. Zijn boodschap was duidelijk, de spelers hebben er alleen zin in tegen de grotere tegenstanders. De kantjes worden er voor de rest vanaf gelopen. Citaten kunnen we je niet geven, want de column is inmiddels verdwenen van internet. Rara, hoe kan dat toch.

In plaats van deze langverwachte eerlijkheid moeten we het weer doen met schijnheiligheid. De spelers hebben naar verluidt allemaal een boete moeten betalen. Naar buiten toe wordt dat dan uitgedrukt als “een vrijwillige donatie aan het sfeerteam” . Nu zijn we weer helemaal tevreden ! Niet dus.

En laten we vrijdag ook niet tevreden gaan doen als Go Ahead scoort of wint. Er is geen reden tot juichen, al wordt het 5-0. De druk zal vrijdag groot zijn en dus zullen de spelers even plichtmatig een stapje extra doen wat de kans op winst doet toenemen. Echter is het ook mogelijk dat er spelers zijn die geen zelfvertrouwen meer hebben of de trainer eruit willen werken. Maar als er vrijdag verloren wordt is het hek echt van de dam.

Veel supporters willen nu dat wij initiatief nemen tot een actie. Gezien de verdeeldheid onder de supporters over welke actie en de onbetrouwbaardheid van reacties op internet doen we dit niet. Wel een tip: het is waarschijnlijk slimmer om op het supportersplein te verzamelen dan in de stad. En als je de eerste helft niet in het stadion wilt zijn moet je ook niet van mening veranderen als er een goaltje voor Go Ahead valt.

Wel doen wel een oproep: normaal willen we sfeer, normaal vinden we het zwak als je niet komt omdat het slecht gaat. Nu is alles anders. Sfeer en steun verdienen de spelers en de club nu niet. Er is geen reden tot juichen al wordt de 3-0 gescoord. En thuisblijven of de eerste helft op het supportersplein blijven is hartstikke logisch. 

Al wordt het 5-0, het seizoen is nog steeds verloren en de technische staf en het bestuur hebben nog steeds keihard gefaald. Winst is niet genoeg. Zeker niet als de week erop vast weer verloren wordt.